(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Patrimoniul public

Planul de Gestionare a  Patrimoniului Public  detaliază scopurile, structura, cadrul, procesele şi rezultatele gestionării strategice a activelor din portofoliul de proprietăți al APL Răzeni. Astfel, implementarea cu succes a tuturor inițiativelor şi proiectelor/activităților identificate în cadrul Planului va contribui la îndeplinirea obiectivelor de eficiență ale primăriei, de dezvoltare a sferei serviciilor publice şi a domeniului economic din perspectiva creșterii veniturilor APL. Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare economică a localității și gestionării eficiente și transparente a proprietății publice, de a identifica și maximiza beneficiile locale pentru îmbunătățirea calității prestării serviciilor  publice la nivel local.

Expunerea grafică a informației privind dinamica și ponderea veniturilor APL înregistrate în perioada 2017 – august 2021 din gestiunea patrimoniului public la nivel local:

Pentru mai multe informații privind patrimoniul public a UAT Răzeni, inclusiv transmis în arendă/comodat/locațiune sau disponibil pentru investiții accesați Harta:

" target="_self">http://

Pentru familiarizarea cu Planul de gestionare a Patrimoniului Public (2021-2024) aprobat prin Decizia Consiliului comunal nr. 2/4 din 15.04.2022 accesați documentul: